Contacteaza-ne acum!

0737.393.680

office@biroudemediere.com

reclamatii@biroudemediere.com

Medierea este cel mai rapid si eficient traseu pentru solutionarea unui litigiu
Orice persoana implicata intr-un litigiu poate apela la serviciile noastre fara nicio problema
Obiectivul nostru este acela de a gasi un acord viabil intre parti si evitarea recurgerii la instanta

Avantajele medierii

Partile aflate in conflict nu pot fi constranse sa accepte procedura medierii. Acestea participa la mediere doar daca doresc si, totodata, au dreptul de a denunta contractul de mediere in orice faza a procedurii. Medierea este...

citeste mai departe

Pentru cine lucram?

Medierea intr-o societate complexa, cu diferite tipuri de conflicte,  reprezinta calea din afara sistemului judiciar spre solutionarea eficienta, ieftina si rapida a disputelor....

citeste mai departe

Tarife si termeni

Conform prevederilor art. 26 din Legea 192/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, “Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu partile, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere”. Onorariul mediatorului va fi suportat in mod egal de parti daca acestea nu au convenit altfel...

citeste mai departe

Pentru cine lucrӑm?

Medierea într-o societate complexӑ, cu diferite tipuri de conflicte, reprezintӑ calea din afara sistemului judiciar spre soluționarea eficientӑ, ieftinӑ și rapidӑ a disputelor.

Practic, orice persoanӑ implicatӑ într-un litigiu poate apela la serviciile noastre fara nici o problemӑ.

Domeniile în raport de cauzӑ:

  1. Domeniul protecției consumatorului: când consumatorul invocӑ existența unui prejudiciu ca urmare a achiziționӑrii unui produs sau unui serviciu defectuos ,a nerespectӑrii clauzelor contractuale ori garanțiilor acordate, a existenței unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori și operatorii economici ori a încӑlcӑrii altor drepturi prevӑzute în legislația naționalӑ sau a Uniunii Europene în domeniul consumatorilor.
  2. Comercial: dispute privind modul de încheiere, executare și interpretare a contractelor comerciale, dispute de natura financiar-bancara.
  3. Civil: dispute privind moștenirile, acțiuni de partaj, dispute privind pretenții,revendicӑri, dispute privind posesia ,grӑnițuirea,strӑmutarea de hotare sau raporturi de vecinӑtate, disputa privind tranzacții imobiliare.
  4. Famile: neînțelegeri între soți, continuarea cӑsӑtoriei, partajul de bunuri comune, exercițiu drepturilor pӑrintești, stabilirea domiciliului copiilor,contribuția pӑrinților la întreținerea copiilor.
  5. Penal

În cazul infracțiunilor pentru care acțiunea penalӑ se pune în mișcare la plângerea prealabilӑ a persoanei vӑtӑmate și impacarea pӑrților, înlatura rӑspunderea penalӑ dupӑ formularea pângerii dacӑ faptuitorul este cunoscut sau a fost identiificat, cu condiția ca victima sӑ își exprime

consimțӑmântul de a participa la ședința de informare împreunӑ cu faptuitorul. În aceste cazuri, partea interesatӑ este ținutӑ sӑ facӑ dovadӑ ca a participat la sedinta de informare cu privire la avantajele mediarii.

  1. Malpraxis
  2. Protecția dreptului de autor: dispute privind folosirea unei mӑrci sau invenții, dispute privind drepturile patrimoniale de autor.