Contacteaza-ne acum!

0737.393.680

office@biroudemediere.com

reclamatii@biroudemediere.com

Medierea este cel mai rapid si eficient traseu pentru solutionarea unui litigiu
Orice persoana implicata intr-un litigiu poate apela la serviciile noastre fara nicio problema
Obiectivul nostru este acela de a gasi un acord viabil intre parti si evitarea recurgerii la instanta

Avantajele medierii

Partile aflate in conflict nu pot fi constranse sa accepte procedura medierii. Acestea participa la mediere doar daca doresc si, totodata, au dreptul de a denunta contractul de mediere in orice faza a procedurii. Medierea este...

citeste mai departe

Pentru cine lucram?

Medierea intr-o societate complexa, cu diferite tipuri de conflicte,  reprezinta calea din afara sistemului judiciar spre solutionarea eficienta, ieftina si rapida a disputelor....

citeste mai departe

Tarife si termeni

Conform prevederilor art. 26 din Legea 192/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, “Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu partile, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere”. Onorariul mediatorului va fi suportat in mod egal de parti daca acestea nu au convenit altfel...

citeste mai departe

Avantaje & Dezavantaje

1. Medierea este voluntarӑ. Pӑrțile aflate în conflict nu pot fi constrânse sӑ accepte procedura medierii. Acestea participӑ la mediere doar daca doresc, și, totodatӑ, au dreptul de a denunța contractul de mediere in orice faza a procedurii.

2. Medierea este confidențialӑ. Mediatorul este obligat sӑ pӑstreze confidențialitatea informațiilor de care ia cunoștintӑ în cursul activitӑții sale de mediere, precum și cu privire la documentele întocmite sau care i-au fost predate de cӑtre pӑrți pe parcursul medierii, chiar și dupӑ încetarea funcției sale. Prin urmare, secretul profesional este o îndatorire fundamentalӑ și primordialӑ a mediatorului, iar aceasta obligație nu este limitatӑ în timp. Încӑlcarea obligației de confidențialitate atrage rӑspunderea disciplinarӑ a mediatorului.

3. Medierea este a pӑrților. Soluționarea conflictului depinde exclusiv de acordul pӑrților, iar soluțiile nu sunt elaborate de mediator, ci de cӑtre cei aflați în conflict. Medierea permite gӑsirea de cӑtre pӑrți, cu ajutorul mediatorului, a unei soluții creative și eficiente de rezolvare a conflictului prin care nimeni nu pierde, toate pӑrțile câștiga. În principiu, pӑrțile pot lua decizii mai bune cu privire la soluționarea conflictului acestora decât o autoritate din afara și tind sӑ respecte acordul când sunt direct responsabile pentru rezultatul negocierilor.

4. Medierea este o rezolvare mai rapidӑ a conflictelor. Medierea permite o importantӑ economie de timp și evitarea stresului generat de un litigiu derulat în fata instanței de judecatӑ, deoarece procesele dureazӑ un timp relativ îndelungat. Prin mediere se ajunge, de regulӑ, la o soluție în doar câteva ore și, pe de alta parte, pӑrțile evitӑ astfel sӑ-și facӑ publice problemele într-o salӑ de judecatӑ.

5. Medierea reduce costurile de rezolvare a conflictelor. Medierea implicӑ costuri semnificativ reduse fațӑ de o procedurӑ judiciarӑ. Se evita cheltuielile de judecatӑ, respectiv taxele judiciare de timbru, onorariile experților etc. Mai mult, dacӑ pe parcursul unui proces civil, pӑrțile ajung la o întelegere pe calea medierii, instanța va dispune, la cererea pӑrții interesate, restituirea taxei judiciare de timbru plӑtite pentru învestirea acesteia.

6. Medierea poate fi utilizatӑ în soluționarea unui spectru larg de conflicte. Pot face obiectul medierii orice conflicte în materie civila, comercialӑ, de familie, în materie penalӑ, precum și în alte materii, în conditiile prevazute de Legea 192/2006. Soluționarea conflictelor prin mediere va degreva instanțele de judecatӑ de numeroase cauze deduse judecӑții și va preîntâmpina inițierea unor acțiuni judecӑtorești. În câteva cazuri, medierea nu reușește sӑ conducӑ la o soluție viabilӑ. Cu toate acestea, medierea prevede invariabil intuiții de întelegere care ar putea încuraja și sprijini negocierea.

7. Pentru avocați existӑ anumite avantaje. Numӑrul clienților crește, ca urmare a rezolvӑrii cu rapiditate a cauzelor supuse medierii. De asemenea, existӑ un raport onorabil între timpul acordat medierii și onorariu.

Nu existӑ sancțuni și nici restricții în ce privește spiritul combativ, ce poate fi exercitat în cadrul medierii fӑrӑ constrângeri, spre deosebire de sala de judecatӑ.

Dosarele sunt elucidate repede, în comparație cu durata unui proces în instanțӑ, unde existӑ cӑi de atac.

Medierea oferӑ avocatului posibilitatea de control de care nu beneficiazӑ în totalitate în fața instanței de judecatӑ. Iar sӑlile de judecatӑ sunt înlocuite cu confortul unui birou de mediere. Pe lângӑ aceste aspect, în mediere toate pӑrțile câștigӑ, spre deosebire de instanțӑ, unde avocatul nu poate primi onorariul de success în cadrul pierderii unui proces.

8. Avantajele medierii pentru instanțele de judecatӑ constau în degrevare, creșterea calitӑții și scӑderea costurilor cheltuielilor.